Dokumenty DMN

Władze Spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

Memoranda informacyjne

Dokumenty

Adekwatność kapitałowa

1. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1 499 050,17 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 499 050,17 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2018 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

2. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 385 544,38 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 385 544,38 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2017 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

3. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 327 892,34 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 327 892,34 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów ( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

4. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.055.736,46 PLN, w tym kapitał własny wynosił 1.055.736,46 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2015 odpowiednio: miesiąc styczeń 824.161,14 PLN w tym kapitał podstawowy Tier 824161,14; miesiąc luty 824.161,14 w tym kapitał podstawowy Tier I 824161,14 PLN; miesiąc marzec 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc kwiecień 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc maj 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc czerwiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc lipiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc sierpień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc wrzesień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc październik 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN ; miesiąc listopad 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46; miesiąc grudzień 1.0557.36,46 PLN w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN.

Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2014 roku wynosił 824.161,14 PLN, w tym kapitał własny wynosił 824.161,14 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2014 odpowiednio: miesiąc styczeń 5.73.737,7 PLN w tym kapitał podstawowy Tier I 382.491,8; miesiąc luty 610.651,24 w tym kapitał podstawowy Tier I 382.491,80 PLN; miesiąc marzec 605.555 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc kwiecień 600.624,06 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc maj 595.528,28 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc czerwiec 732.266,22 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc lipiec 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc sierpień 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc wrzesień 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc październik 824.161,14 w tym kapitał podstawowy524.161,14 PLN ; miesiąc listopad 824.161,140 w tym kapitał własny 824.161,140; miesiąc grudzień 824.161,140 w tym kapitał podstawowy 824.161,140 PLN.

Wymóg kapitałowy – poziom ekspozycji na ryzyko (PLN) Na 31.12.2018 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2015
Ryzyko kredytowe 724.058 336.455 394.776 615.000
Przekroczenie limitu koncentracji 0 0  0 0
Ryzyko operacyjne 0 0 0  0
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich 90.569 67.965 89.495  89.495
Całkowity wymóg 1.132.109 849.565 1.092.411 1.118.688

Zarząd Domu Maklerskiego Navigator S.A. informuje, iż nie stosuje zmiennych składników wynagrodzeń.

Sprawozdania finansowe