Dokumenty

Władze Spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Waldemar Greloch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Gąsiorowski- Członek Rady Nadzorczej
  • Karol Szykowny – Członek Rady Nadzorczej

Memoranda informacyjne

Dokumenty

Adekwatność kapitałowa

Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 385 544,38 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 385 544,38 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych , poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2017 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 327 892,34 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 327 892,34 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów ( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.055.736,46 PLN, w tym kapitał własny wynosił 1.055.736,46 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2015 odpowiednio: miesiąc styczeń 824.161,14 PLN w tym kapitał podstawowy Tier 824161,14; miesiąc luty 824.161,14 w tym kapitał podstawowy Tier I 824161,14 PLN; miesiąc marzec 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc kwiecień 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc maj 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc czerwiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc lipiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc sierpień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc wrzesień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc październik 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN ; miesiąc listopad 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46; miesiąc grudzień 1.0557.36,46 PLN w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN.

Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2014 roku wynosił 824.161,14 PLN, w tym kapitał własny wynosił 824.161,14 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2014 odpowiednio: miesiąc styczeń 5.73.737,7 PLN w tym kapitał podstawowy Tier I 382.491,8; miesiąc luty 610.651,24 w tym kapitał podstawowy Tier I 382.491,80 PLN; miesiąc marzec 605.555 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc kwiecień 600.624,06 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc maj 595.528,28 w tym kapitał podstawowy 382.491,80 PLN; miesiąc czerwiec 732.266,22 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc lipiec 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc sierpień 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc wrzesień 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 524.161,14 PLN; miesiąc październik 824.161,14 w tym kapitał podstawowy524.161,14 PLN ; miesiąc listopad 824.161,140 w tym kapitał własny 824.161,140; miesiąc grudzień 824.161,140 w tym kapitał podstawowy 824.161,140 PLN.

Poziom nadzorowanych kapitałów Domu Maklerskiego Navigator S.A. na dzień 31.12.2013 r. wynosił 573.737,70 PLN, w tym kapitał własny wynosił 382.491,80 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 191.245,90 PLN.

 

Wymóg kapitałowy – poziom ekspozycji na ryzyko (PLN) Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2015
Ryzyko kredytowe 336.455 394.776 615.000
Przekroczenie limitu koncentracji 0  0 0
Ryzyko operacyjne 0 0  0
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich 67.965 89.495  89.495
Całkowity wymóg 849.565 1.092.411 1.118.688

Zarząd Domu Maklerskiego Navigator S.A. informuje, iż nie stosuje zmiennych składników wynagrodzeń.

Sprawozdania finansowe