Value delivered.

Realizujemy transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw oraz doradzamy w zakresie corporate finance.
Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji i obligacji na rynku prywatnym i publicznym – GPW, NewConnect, Catalyst.
Doradzamy przy formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu zmianami w firmach. Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju efektywnych organizacji biznesowych.
Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa biznesowego wspierając średnie i duże firmy w budowaniu ich wartości na rynku polskim i zagranicznym.

Zachęcamy do lektury kolejnej wersji raportu przygotowanego przez zespół Domu Maklerskiego Navigator

Czytaj więcej >

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego 3Q 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć.

Czytaj więcej >

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej. Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy: dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu, jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego […]

Czytaj więcej >